Yerli ve Milli Buluşumuz

Yerli ve Milli Buluşumuz

Dr. Salih Beyaz uzun çalışmaları sonucunda geliştirdiği ve patent başvurusunda bulunduğu lazer işaretleyiciyi 12 inch tüp çapına sahip bütün C-kollu Floroskopi cihazlarına uygun yapıda olacak şekilde tasarlar. Lazer işaretleyici yüksek maliyeti ile tek modele uyan binlerce dolarlık cihazların yaptığı işi yapmaktadır. Cihaz ameliyat esnasında görüntüsü elde edilmek istenen alanı lazer ışığı ile hedefler ve teknisyen tecrübesinden bağımsız olarak tek seferde sonuç almayı sağlar. Uzun ölçümler sonucunda %95’lik bir doğruluk payı ile alınan sonuçların doğruluğu teknisyen tecrübelerin aldığı sonuçlardan çok daha başarılı olduğunu kanıtlar. Aynı zamanda teknisyenler arası tecrübe farklılığını ortadan kaldırdığı da ispatlanmıştır. Tek seferde elde ettiği görüntüler sayesinde Lazer işaretleyici ameliyat esnasında çekim tekrarını önler. Çekim sayısının azalması; radyasyon miktarını azalttığı gibi sağlık personelini ve hastayı da korumaktadır.

Tek seferde alınan başarılı sonuçlar oldukça pahalı olan C-Kollu Floroskopi cihazlarının hem ömrünün uzamasına hem de bakım maliyetlerinin düşmesini sağlar. Ameliyatların sürekliliği düşünüldüğünde, lazer işaretleyici kullanımı yıllar içinde büyük tasarruflar sağlar. Sağlık kurumunu ekonomik kayıptan kurtarır. Ülke ekonomisine dolaylı katkı sağlar.